Sunday, 24/10/2021 - 04:10|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • A. ĐẶT VẤN ĐỀNăm học 2008-2009 được chọn là năm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học tại nhiều địa phương trên cả nước. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy ban đầu là một bài toán khó với hầu hết giáo viên, nhưng qua một thời gian không ...
Tài nguyên