Sunday, 24/10/2021 - 04:57|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • A. ĐẶT VẤN ĐỀNăm học 2008-2009 được chọn là năm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học tại nhiều địa phương trên cả nước. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy ban đầu là một bài toán khó với hầu hết giáo viên, nhưng qua một thời gian không ...
  • Một số kinh nghiệm về"Hướng dẫn học sinh giải toán tìm x" ở lớp 3Phần I: mở đầuI.Lý do chọn đề tài: 1.Cơ sở lí luận: Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển cơ sở ban đầu rất quan trọng về nhân cách và tư ...
Tài nguyên