Sunday, 24/10/2021 - 03:39|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 4/3 041203-131-01-2012-31 Điểm kiểm tra thường ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 4/2 041202-131-01-2012-28 Điểm kiểm tra thường ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 4/1 041201-131-01-2012-32 Điểm kiểm tra thường ...
Tài nguyên