Sunday, 24/10/2021 - 03:20|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/4 031204-011-01-2012-26 Điểm kiểm tra thường ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/3 031203-230-01-2012-28 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : Phạm Thị Thuyên STT Họ ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/2 031202-121-01-2012-26 Điểm kiểm tra thường ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/1 031201-131-01-2012-23 Điểm kiểm tra thường ...
Tài nguyên