Sunday, 24/10/2021 - 04:43|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 4/3 041203-131-01-2012-31 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 4/2 041202-131-01-2012-28 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 4/1 041201-131-01-2012-32 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/4 031204-011-01-2012-26 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/3 031203-230-01-2012-28 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : Phạm Thị Thuyên STT Họ ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/2 031202-121-01-2012-26 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 3/1 031201-131-01-2012-23 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/1 021201-161-01-2012-28 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/4 021204-250-01-2012-25 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : Lê Thị Thảo STT Họ và ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/3 021203-161-01-2012-21 Điểm kiểm tra thường ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/2 021202-161-01-2012-25 Điểm kiểm tra thường ...
Tài nguyên