Sunday, 24/10/2021 - 02:54|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 4/3 041203-230-02-2012-31-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 4/2 041202-011-02-2012-28-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 4/1 041201-161-02-2012-32-4-4 Điểm kiểm tra ...
Tài nguyên