Chủ nhật, 24/10/2021 - 02:51|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 2/4 021204-121-02-2012-25-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 2/3 021203-121-02-2012-21-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 2/2 021202-131-02-2012-25-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 2/1 021201-011-02-2012-28-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL ...
Tài nguyên