Sunday, 24/10/2021 - 03:15|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5Giáo viên: Nguyễn Thị HiệpTrường tiểu học Đức NinhTOÁN: Tiết 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒNI. Yêu cầu cần đạt:- Học sinh biết quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn.- Biết vận dụng quy tắc và công thức tính diện tích ...
Tài nguyên