Sunday, 24/10/2021 - 03:37|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5Giáo viên: Nguyễn Thị HiệpTrường tiểu học Đức NinhLỊCH SỬ: Bài 18: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( 1945 - 1954)I. Yêu cầu cần đạt: - Biết sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải ...
Tài nguyên