Sunday, 24/10/2021 - 04:27|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5Giáo viên: Nguyễn Thị HiệpTrường tiểu học Đức NinhTOÁN: Tiết 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒNI. Yêu cầu cần đạt:- Học sinh biết quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn.- Biết vận dụng quy tắc và công thức tính diện tích ...
  • GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5Giáo viên: Nguyễn Thị HiệpTrường tiểu học Đức NinhLỊCH SỬ: Bài 18: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( 1945 - 1954)I. Yêu cầu cần đạt: - Biết sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải ...
Tài nguyên