Sunday, 24/10/2021 - 04:26|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Tuần 21ToánTiết 101: RÚT GỌN PHÂN SỐA.Mục tiêu: Giúp HS : - Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.- Biết cách rút gọn phân số( trong một số trường hợp đơn giản)B.Đồ dùng dạy học: - Thước mét, bảng phụ chép kết ...
  • Tuần 20Thứ ngày tháng năm 2008ToánTiết 96: PHÂN SỐA.Mục tiêu: Giúp HS :- Bước đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số.- Biết đọc, viết phân số.B.Đồ dùng dạy học:- Các mô hình trong bộ đồ dùng toán 4C.Các hoạt động dạy học Hoạt ...
  • Tuần 19Thứ hai ngày tháng năm 2008ToánTiết 91: KI- LÔ- MÉT VUÔNGA.Mục tiêu: Giúp HS :- Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông.- Biết đọc đúng, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông; biết 1km2 = 1 000 ...
Tài nguyên