Sunday, 24/10/2021 - 04:23|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Tuần 20Thứ 2 ngày 14 tháng 1 năm 2013Chào cờ: MĨ THUẬT: CÔ THẢO DẠYTIẾNG VIỆT : BÀI 81: ACHI/ Mục tiêu:( Học sinh đọc và viết được ach, cuốn sách( Nhận ra các tiếng có vần ach. Đọc được từ, câu ứng dụng.( Luyện nói từ 2 -4 câu theo ...
  • Tuần 18 b. ngày 24 / 12 đến ngày 28 / 12 Thi và chấm thi,vào sổ điểm thi định kì lần 2. TUẦN18 C. Từ ngày 31 / 12 đến ngày 4 / 1 ...
Tài nguyên