Sunday, 24/10/2021 - 03:54|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • ĐỀ THI KTĐK CUỐI KỲ 1Môn: Tin học ( Khối lớp: 3Thời gian làm bài: 35 phút.-------------------------Sử dụng phần mềm soạn thảo Word (Không gõ dấu) để thực hiện các yêu cầu sau:Yêu cầu 1 (5 điểm): Hãy gõ nội dung văn bản như mẫu dưới đây:cac ...
Tài nguyên