Sunday, 24/10/2021 - 04:48|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • GIÁO ÁN MÔN MỸ THUẬT LỚP BABÀI 14:VẼ CON VẬT QUEN THUỘT1. QUAN SÁT NHẬN XÉTCon GàCon mèoCon thỏCon chóQUAN SÁT- NHẬN XÉT-NÊU CÁC PHẦN CHÍNH CỦA CON GÀ ?-CON GÀ CÓ DÁNG HOẠT ĐỘNG GÌ ?-MÀU SẮC CON GÀ ?-CÁC PHẦN CHÍNH LÀ: + THÂN, ĐẦU, CỔ, ĐUÔI, CHÂN, ...
Tài nguyên