Sunday, 24/10/2021 - 04:52|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • NHIệT LIệT CHàO MừNG quý thầy, cô giáovề dự giờ lớp 5Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiệp Trường Tiểu học Đức Ninh1KIỂM TRA BÀI CŨTính nhẩm:32,8 : 10 = 1,2 : 100 =89 : 1000 =3,280,0120,0897,630,31230,065 Thứ 6 ngày ...
Tài nguyên