Sunday, 24/10/2021 - 04:48|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • về dự tiết dạy lịch sử lớp 5Người thực hiện: Nguyễn Thị HiệpTrườngTiểu học Đức NinhCHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO- Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.Kiểm tra bài cũ Thứ 5 ngày 21 tháng 1 năm 2010 Lịch sửLịch sử Thứ 5 ngày 21 ...
Tài nguyên