Sunday, 24/10/2021 - 03:53|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Thứ b¶y ngày 24 tháng 10 năm 2009Tập đọc:Bài: “ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà”.HS 1: Đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời: Những chi tiết nào trong bài thơ cho thấy cảnh trên công trường sông Đà vừa tĩnh mịch vừa sinh động?HS 2: Nêu nội dung ...
Tài nguyên