Sunday, 24/10/2021 - 03:09|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 24 Giáo viên: Lê Thị Bích Huệ106??Tìm số trừ Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2011Toán: Toán: Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2011Tìm số trừ x610Số bị trừ : Số trừ : Hiệu :610 = 10 - 6 ...
  • Kính chào các thầy cô giáo và tất cả các emThứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 Đặt tính rồi tínhb 30 - 8 40 - 19 60 - 6Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 200811 trừ đi một số: 11 - 511 - 5 = ?11 - 5 = 611 -5611 - 2 =11 - 3 =11 - 4 =11 ...
Tài nguyên