Sunday, 24/10/2021 - 03:06|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • ÂM NHẠCLỚP 3 GV Nguy?n Th? i VnCHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ GIỜ THĂM LỚP Kiểm tra bài cũ:- Kết hợp kiểm tra trong tiết học.Hoạt động 1: Ôn tập bài hátNghe lại giai điệu bài hát. Tên bài hát là gì ? Dân ca nào sáng tác bài hát này? Đáp án ...
Tài nguyên