BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC CHI HỘI

TT

Lớp

Trưởng Ban đại diện

Phó Ban đại diện

Ủy viên

1

11

Đặng Trung Kiên

Phan Thanh Tình

Cao Thị Thu Hương

2

12

Trần Thị Nhung

Trần Thị Ninh

Đoàn Thị Tuyết

3

13

Phan Thành Lợi

Bùi Thị Mến

Phan Thị Huân

4

14

Nguyễn Thị Lý

Trần Thị Hương Trang

Trần Thị Oanh

5

21

Nguyễn Thị Tính

Trần Thị Vân

Đặng Thị Sương

6

22

Trần Thị Thu Hoài

Đặng Thị Nhuận

Nguyễn Thị Tố Hà

7

23

Nguyễn Thị Nguyết

Đặng Thị Tuyết

Phan Thị Lệ Hà

8

24

Nguyễn Thị Luyết

Phan Thị Thanh

Hoàng Thị Tám

9

31

Đoàn Thị Duệ

Trương Thị Ngà

Trần  Thị Thảo

10

32

Đặng Thị Linh

Văn Thị Diệu

 Lê Thị Hải Yến

11

33

Từ Minh Phương

Lê Thị Minh Phương

Trần Thị Huệ

12

34

Nguyễn Thị Phương Lan

Đào Thị Duyên

Đặng Thị Lân

13

41

Trần Thị Thanh Huyền

Lê Thị Thanh Tâm

Phan Thị Dinh

14

42

Nguyễn Thị Tuyết Vân

Đặng Thị Hiền

Trần Thị Hồng

15

43

Trần Mạnh Hùng

Đặng Thị Thiên

 Đặng Thị Hồng Doan

16

51

Nguyễn Thị Dần

Hà Thị Dung

Ngô Thị Phương

17

52

Nguyễn Thị Tuyến

Trần Thị Huệ

Trần Thị Phương

18

53

Trần Thị Khánh Vân

Mai Thị Lời

Phan Thị Thành